☆ Programy Mocy Magii poprowadzą: ☆

17.01Magdalena Rutkowska-Odero
19.01Michał Przybyłowicz
20.01Katarzyna Graczak Paluch
21.01Joanna Wiśniewska